Ett hållbart monterkoncept håller länge

Under 2018 började Space Production och det Göteborgsbaserade mjukvaruföretag för förvaltning av förnybar energi Greenbyte sitt samarbete med att ta fram ett nytt mässkoncept. Målet var att ha ett samlat koncept som skulle kunna fungera över allt, oavsett vart i världen det var.

 

Den största utmaningen var skalbarheten där den minsta montern skulle vara 18 kvadratmeter och den största vara upp emot 95 kvadratmeter. Projektet blev lyckat och den specialsnickrade inredningen användes fem gånger under 2019 och var planerad att användas fyra gånger under 2020, som tyvärr ställdes in på grund av Covid-19.

 

Under 2021 förvärvades svenska Greenbyte av Power Factors, med huvudkontor i San Francisco och tio globala kontor. Nu när mässorna är i gång igen är det mobila konceptet ute i världen. Nu i april 2023 har Power Factors redan varit ute med mässmaterial tre gånger och fler tillfällen är inbokade.

 

Det hållbara tänket som Greenbyte hade under 2018 när de skapade det skalbara och mobila kittet gör att de nu med Power Factors kan använda materialet utan att gå igenom en omfattande rebranding. Eftersom de använt sig av ett kraftfullt men enkelt formuttryck kan möblerna fortsatt leva vidare i Power Factors häftiga montrar, som här i Köpenhamn 2023.

Ta gärna en tur in på deras hemsida: Power Factors 

 

Vill du lära dig mer om hållbarhet inom mässbranschen och vårt hållbarhetsarbete, klicka här eller kontakt oss.