VEM ÄR VI?

 
MER ÄN 30 ÅR SOM PÅLITLIG PARTNER

Vi har förmånen att kontinuerligt arbeta för företag som är bland de främsta i sin bransch. Med vårt gedigna hantverkskunnande ger vi våra kunder trygghet och säkerställer att deras utställning eller evenemang levereras planenligt. 

Leveranssäkerhet och rätt kvalitet är grunden i vårt arbete. Vi lägger därför stor vikt vid vår tekniska kunskap och att ha kontroll över hela produktionskedjan. Vi arbetar i enlighet med Svensk Kvalitetsbas och är måna om samtliga vitala funktioner i den egna organisationen vilket gör det enklare att hålla våra projekt under noggrann uppsikt.

Vi odlar långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer, partners och anställda. Detta återspeglas också i ägarstruktur och företagskultur. Samtliga delägare är aktiva i företaget. Fokus ligger på företagets och våra kunders långsiktiga behov. Vi har en mycket låg personalomsättning och värnar om att behålla och utveckla kompetens i företaget.

 
FAKTA

För närvarande är vi 65 anställda. Vår omsättning varierar cykliskt efter våra kunders aktiviteter från år till år men har sedan 2010 varit i genomsnitt ca 120 MSEK. Våra lokaler omfattar ca 6000 m2 produktion och kontor, samt 5200 m2 lager.

 

 
MILJÖ

Vår bransch har stundtals betydande miljöpåverkan. Därför verkar vi alltid för lösningar som är smarta både för våra kunder och för miljön. Ett av våra fokusområden är att ta fram produkter som är så attraktiva och genomtänkta att de används om och om igen.

Space Production har under lång tid aktivt arbetat med miljöfrågor och vi är miljöcertifierade enligt Svensk Miljöbas.