VIlka ÄR VI?

EN PÅLITLIG PARTNER

Hos Space Production finner du ett team med oöverträffad erfarenhet. I över 30 år har vi levererat montrar, eventmiljöer och showrooms för många av Sveriges största företag. Från vår bas i Göteborg arbetar vi över hela världen, med vår egen personal och genom vårt utbredda nätverk av samarbetspartners.

 

Sedan 2022 är vi även närvarande i Tyskland genom vårt dotterbolag Space Production GmbH. Detta företag grundades tillsammans med JK-Messedesign, och bygger på mer än 20 års erfarenhet av samarbete i utställningsprojekt.

KVALITET & MILJÖ

Space Production är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas, och ambitionen är att under kommande år även diplomeras enligt Svensk Kvalitetsbas.

MILJÖPOLICY

Space Production skall vara en god förebild när det gäller att begränsa negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi har ett särskilt ansvar, eftersom vi är en ledande aktör inom en bransch med betydande miljöpåverkan. Varje dag fattas beslut med stor miljöpåverkan inom ramen för vart och ett av våra många projekt. Personalen ska därför vara medveten om dessa miljökritiska val, och göra miljöanalyser till en naturlig del av planeringsarbetet.

 

Samtidigt utgår allt vi gör från de ramar och krav som våra kunder sätter. Det ligger i vår kultur att alltid leverera det som våra kunder efterfrågar, och detta är något som vi måste värna. Miljöaspekterna måste därför även vara en naturlig del av dialogen med våra kunder, endast då kan miljöarbetet nå full kraft.

 

Med utgångspunkt i detta skall vi alltid verka för att

 

  1. Följa de miljölagar och krav som gäller för vår verksamhet.
  2. Genomföra våra kunduppdrag så att miljöpåverkan minimeras inom ramen för varje uppdragsspecifikation och budget, i en tydlig dialog med våra kunder.
  3. Aktivt försöka påverka våra kunder så att uppdragsspecifikationer och budgetar möjliggör mer miljövänliga val.
  4. Driva våra löpande funktioner med en mycket hög ambition avseende miljöpåverkan.
  5. Hålla all personal informerad, medveten och engagerad kring vårt miljöarbete.
  6. Agera förebyggande och med fokus på ständiga förbättringar.
  7. Lyfta miljöaspekter i vår externa kommunikation, och sprida positiva exempel.