VIlka ÄR VI?

EN PÅLITLIG PARTNER

Vi har förmånen att kontinuerligt arbeta med företag som är bland de främsta i sin bransch. Med vårt gedigna hantverkskunnande ger vi våra kunder trygghet i att deras utställning eller evenemang levereras planenligt.

 

Leveranssäkerhet och hög kvalitet är grunden i vårt arbete på Space. Vi lägger därför stor vikt vid att utveckla den tekniska kunskapen, och att ha kontroll över hela produktionskedjan.

 

Vi arbetar med långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer, partners och anställda. Detta återspeglas också i en företagskultur där fokus ligger på företagets och kundernas långsiktiga behov. Vi värnar om relationen med vår personal och arbetar kontinuerligt med att utveckla kompetensen inom företaget.

KVALITET & MILJÖ

Space Production är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas, och ambitionen är att under kommande år även diplomeras enligt Svensk Kvalitetsbas.

MILJÖPOLICY

Space Production skall vara en god förebild när det gäller att begränsa negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi har ett särskilt ansvar, eftersom vi är en ledande aktör inom en bransch med betydande miljöpåverkan. Varje dag fattas beslut med stor miljöpåverkan inom ramen för vart och ett av våra många projekt. Personalen ska därför vara medveten om dessa miljökritiska val, och göra miljöanalyser till en naturlig del av planeringsarbetet.

 

Samtidigt utgår allt vi gör från de ramar och krav som våra kunder sätter. Det ligger i vår kultur att alltid leverera det som våra kunder efterfrågar, och detta är något som vi måste värna. Miljöaspekterna måste därför även vara en naturlig del av dialogen med våra kunder, endast då kan miljöarbetet nå full kraft.

 

Med utgångspunkt i detta skall vi alltid verka för att

 

  1. Följa de miljölagar och krav som gäller för vår verksamhet.
  2. Genomföra våra kunduppdrag så att miljöpåverkan minimeras inom ramen för varje uppdragsspecifikation och budget, i en tydlig dialog med våra kunder.
  3. Aktivt försöka påverka våra kunder så att uppdragsspecifikationer och budgetar möjliggör mer miljövänliga val.
  4. Driva våra löpande funktioner med en mycket hög ambition avseende miljöpåverkan.
  5. Hålla all personal informerad, medveten och engagerad kring vårt miljöarbete.
  6. Agera förebyggande och med fokus på ständiga förbättringar.
  7. Lyfta miljöaspekter i vår externa kommunikation, och sprida positiva exempel.