Exempel på lösningar för att minska spridning av Covid-19 på arbetsplatser

På den här sidan samlar vi exempel och inspiration. De bästa lösningarna är dock de som vi utarbetar tillsammans med våra kunder, efter deras specifika behov.

Stationer för att hantera provtagning av anställda

Om provtagning görs i egna lokaler, utomhus eller inomhus, har vi möjlighet att snabbt sätta upp installationer för detta.  Utformning av installationer behöver göras i nära samarbete med den som hanterar testningen.

Om testning sker utomhus finns det ett antal bra lösningar för att hantera detta, i tält eller containers. Även drive-in testning är då möjligt.

Stationer för handdesinfektion

Genom att ställa ut särskilda, tydligt markerade stationer med handsprit hålls personal och besökare medvetna om behovet av att ofta tvätta/sprita händerna. Stationer kan göras små och lättplacerade eller större för att göra sig påminda.

Skydd mot droppsmitta i receptioner

Personal i receptioner möter mycket personal dagligen och är särskilt utsatta för smitta.

Vi har tagit fram färdiga produkter för detta som presenteras under varumärket AirShield.se men utformar givetvis speciallösningar anpassade efter våra kunder.

Barriärer för att styra personflöden

Vi har många olika lösningar för att separera olika delar av en miljö i syfte att exempelvis undvika onödiga möten mellan besökare och personal.

Tillfälliga mötesrum

Tillfälliga mötesrum kan förhindra smitta, särskilt om de placeras i nära anslutning till entré och därmed innebär att besökare inte behöver ta sig långt in i lokalerna och därmed möta fler personer än nödvändigt.

I rummen kan smitta förhindras antingen genom fysiska skydd som hindrar droppsmitta, eller genom att möbleringen görs på så sätt att man sitter på ett tillräckligt avstånd. Tillgång till handsprit och desinfektion av ytor är också en viktig aspekt.

Mötesrummen kan antingen göras enkla och temporära, eller mer elaborerade för att även i framtiden fylla en funktion genom att göra entréer och liknande ytor mer levande.